Zaal huur / Reserveren

/Zaal huur / Reserveren
Zaal huur / Reserveren 2019-11-07T12:45:35+02:00
Dezibel heeft 2 zalen die gehuurd kunnen worden voor bijv. vergaderingen, feesten, presentaties, expostities en nog zovéél meer.Er is één grote en één kleine zaal die, indien gewenst, gekoppeld kunnen worden.

Prijzen van beide zalen zijn sterk afhankelijk van wanneer en voor welk doel je wilt huren.
Stuur ons een mail en we bezorgen je geheel vrijblijvend een offerte op maat.

Grote zaal vanaf

250,-per dagdeel en ex schoonmaak.
  • 200 m2, max. +/- 300 personen
  • Keukentje met grote koelkast, bar met dubbele tap en 2 barkoelkasten, geluidsinstallatie

Kleine zaal vanaf

150,-per dagdeel en ex schoonmaak.
  • 60 m2,  +/- max 50 personen
  • Keukentje met grote koelkast, Bar met een enkelvoudige tap en koelkast, geluidsinstallatie; eigen installatie is ivm geluidsoverlast niet toegestaan !

 

Verhuurregelement Ons Dezibel

  1. Algemeen
    • Ons Dezibel wordt geëxploiteerd door de Stichting DezibelBeheer, in het vervolg te noemen “verhuurder”.
  1. Reserveren

2.1. Een aanvraag dient elektronisch via www.dezibel.nl te worden ingediend. Pas na bevestiging hiervan door de beheerder wordt de aanvraag omgezet in een “optie” op de betreffende zaal welke wordt omgezet in een definitieve boeking zodra betaling heeft plaatsgevonden. Een en ander met in acht name van de punten 4.3 en 4.4.

2.2. Verhuurder gaat ervan uit dat de aanvrager kennis heeft genomen van dit verhuurregelement en de bijbehorende betalingscondities, en hiermee akkoord gaat alvorens een aanvraag in te dienen.

2.3. De annuleringstermijn voor gemaakte boekingen is minimaal 14 dagen. Bij een latere opzegging blijft de overeengekomen huur verschuldigd. Bij overmacht kan de beheerder coulance betrachten.

  1. Aanvullende bepalingen

3.1. Verhuur voor evenementen waarbij alcoholhoudende dranken worden geschonken, kan alléén plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

3.1.1.De huurder verplicht zich tot naleving van alle wettelijke regels voor het gebruik van alcohol en is persoonlijk aansprakelijk bij niet naleving daarvan. Onder alcoholhoudende drank wordt de zogenaamde zwak alcoholische drank verstaan. Alle overige alcoholhoudende dranken mogen niet in Ons Dezibel worden geschonken.

3.1.2. De huurder is verplicht voor het verstrekken van consumpties zelf zorg te dragen voor personeel. Dit personeel dient hiervoor de wettelijk verplichte kwalificaties te bezitten óf de instructies verantwoord alcoholschenken te hebben voltooid. Dit kan gratis via http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl

3.2. De huurder verzorgt ten behoeve van zijn evenement zelf de inrichting van het gehuurde. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige inventaris. Allerhande overige benodigdheden zijn voor kosten van de huurder. Na afloop dient de zaal in originele staat te worden teruggebracht.

3.3. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het veegschoon op leveren van het gehuurde. Hieronder wordt verstaan dat de gebruikte ruimtes (dus inclusief toiletten) na afloop, en uiterlijk binnen 12 uur, worden opgeleverd in dezelfde staat als vóór aanvang van het evenement of zaalhuur. Hierbij dient, in voorkomende gevallen, ook het voorplein als gebruikte ruimte te worden gezien. Bij nalatigheid worden kosten in rekening gebracht welke minimaal gelijk zijn aan de betaalde borg. Eventueel afval dient zelf te worden afgevoerd !

3.4. Het is in Ons Dezibel strikt verboden om te frituren en/of te koken middels een open vuur. Dit geldt ook voor friteuses en overige apparatuur waar olie of andere bakvloeistoffen bij gebruikt worden. Het gebruik van zelf meegebrachte elektrische apparatuur als tosti-apparaten , contactgrillen en bakplaten is wel toegestaan mits hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

3.5. Met uitzondering van de zaterdag is het in Ons Dezibel toegestaan om geluid te produceren tot uiterlijk 01:00, Op zaterdag is de uiterlijke tijd 02:00.

3.6. Indien tijdelijk een sleutel is afgegeven die toegang geeft tot het gehuurde dan dient ook deze uiterlijk binnen 12 uur na afloop van het gehuurde te zijn overhandigd aan, dan wel bezorgd bij, de beheerder. Bij het eventuele zoekraken van de sleutel wordt, los van de borg, € 100 in rekening gebracht.

  1. Tarieven.

4.1. De basistarieven voor het huren van een zaal in Ons Dezibel staan vermeld op de website waarbij één dagdeel 4 uur beslaat. Is voor het prepareren van het gehuurde extra tijd nodig dan wordt hiervoor een speciaal tarief gehanteerd. Voor overige afwijkende tijden en gebruiksduur kan op aanvraag een op maat gemaakte offerte worden verzorgd.

4.2. Wensen voor een afwijkende inrichting moeten bij aanvraag aangegeven worden.

4.3. Een minimale borgsom van €200,- is bij elke reservering verplicht. Mogelijke schade aan bezittingen van verhuurder worden in mindering gebracht op deze borgsom. Indien de schade groter is dan de borgsom, zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de extra kosten.

4.4. De huursom + borg dienen vooraf te worden voldaan. Een reservering is pas definitief na ontvangst de factuurbetaling. De borg wordt, indien voldaan is aan alle in dit regelement genoemde voorwaarden en zulks ter beoordeling van de beheerder, binnen 5 werkdagen na afloop van de huurtermijn terugbetaald.

4.5. Alle op de website genoemde huurtarieven voor zalen zijn inclusief alle nutsvoorzieningen.

 

Je kunt het verhuurreglement downloaden door op onderstaande knop te klikken
Download verhuurreglement als PDF